Aktualności

 

Zapraszamy na Świąteczny Kiermasz Sztuki  do Galerii Sztuki w Legnicy (pl. Katedralny 1)

kiermasz czynny jest codziennie od 10.00 do 17.00

(oprócz niedzieli 11 grudnia 2016 r.).

Na kiermasz zapraszamy do 22 grudnia br.

 

kiermasz 2016

 


 

26. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych

  

 

 

Wystawa czynna od 4.11 do 18.12.2016 r.

 Wernisaż: 25.11.2016 r. – godz. 18.00, Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1

 Miejsce:

 Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1

 Galeria Ring, Rynek 12

 

Wstęp wolny

 

  

 

Na konkurs zostało przysłanych 168 prac przez 56 artystów.

  

Jury w składzie: Ryszard Grzyb – artysta malarz, w przeszłości związany z warszawską Gruppą; Anna Kania-Saj – krytyczka sztuki, redaktor w czasopiśmie artystycznym FORMAT; Dorota Monkiewicz – dyrektor Muzeum Współczesnego we Wrocławiu; Wojciech Leder – artysta malarz, wykładowca na ASP w Łodzi oraz Zbigniew Kraska - dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy - zakwalifikowali do wystawy 32 artystów: 

 

Zofia Adamiak, Mirela Bukała, Michał Cygan, Martyna Czop, Grażyna Daniel, Jagoda Dobecka, Magdalena Domalewska, Magdalena Dreścik, Agnieszka Gogola, Rua Golba, Ksenia Gryckiewicz, Barbara Jasiulis-Gołdyn, Aleksandra Kalisz, Alicja Klimek, Magdalena Kościsz, Edyta Kowalewska, Magdalena Kowalewska, Monika Krasoń, Weronika Kwiatkowska, Karolina Lewosz, Maciej Nowacki, Ignacy Oboz, Iwona Ogrodzka, Karolina Pierchała, Barbara Rej, Martyna Rejczak, Sonia Serafin, Izabela Skierska, Marta Szymielewicz, Magdalena Tchórz, Dominika Walczak, Marta Wawrzynowicz.

 

 Osoby nagrodzone w 26. OPMM PROMOCJE 2016

 

 

Rua Golba

(ASP Warszawa)

 Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w postaci wystawy indywidualnej i katalogu

 

Iwona Ogrodzka

 (ASP Wrocław)
Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Maciej Nowacki

 (AS Szczecin)
Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Marta Wawrzynowicz

(ASP Gdańsk)
Nagroda Galerii Sztuki

Grażyna Danuta Daniel

 (ASP Katowice)
Nagroda „Srebrna Ostroga”

Martyna Czop

(ASP Warszawa)
Wyróżnienie Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Rua Golba

 (ASP Warszawa)

 Nagroda Miesięcznika Artystycznego „Format”
  
Aleksandra Kalisz

 (ASP Gdańsk)
Nagroda Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu 

 

 

 

GRATULUJEMY

 

 


 Patronat honorowy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Prezydent Miasta Legnicy

 

 


 

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MKiDN

 


 

 

RADOŚĆ MALOWANIA.

UWAGI DOTYCZĄCE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH 

A TAKŻE POZOSTAŁYCH. PROMOCJE 2016 

 

Różnorodność stylistyczna nowoczesnego malarstwa znalazła odzwierciedlenie w pracach nadesłanych na konkurs “Promocje 2016”.

Obrazy przedstawione do konkursu pokazały, że w chwili obecnej nie ma  jednego wyróżniającego się stylu czy tendencji, która pociągnęłaby za sobą większą grupę naśladowców. Pośród tych prac występowały obok siebie obrazy abstrakcyjne i realistyczne, ekspresyjne i wykonane przy użyciu szablonów.

Całość można podzielić na dwie grupy różniące się podejściem do tego czym jest obraz. Pierwsza grupa to obrazy,
w których malarze skupiają się na wartościach malarskich, forma obrazu jest celem samym w sobie. Drugą grupę stanowią prace gdzie przedstawienie, zawartość treściowa jest dominująca, a forma jest nośnikiem tej treści.

Po raz kolejny okazało się, że obrazy oglądane w oryginale zaskakiwały pozytywnie swoją jakością w porównaniu z reprodukcjami oglądanymi na ekranie komputera. Chociaż zdarzały się wyjątki. Okazało się również, że energia pracy i radości z malowania emanowały w sposób dający dużo zadowolenia odbiorcom. Prostota i bezpośredniość tego archaicznego medium ciągle budzi zainteresowanie i nie daje się niczym innym zastąpić. Dlatego przyciąga kolejne pokolenia artystów chcących malować.

Obrazy Iwony Ogrodzkiej zwracają uwagę swoją wyrazistą formą połączoną ze swobodnym gestem. Ciekawe jest zestawienie ekspresyjnego gestu malarskiego ze zwartą, syntetyczną formą figury. Tytuły tych prac naprowadzają na treść. Widoczne jest poszukiwanie swojej formy, zdecydowanie i trafność rozstrzygnięć malarskich.

Marta Wawrzynowicz zaproponowała kilka obrazów nawiązujących do klasycznych tematów malarskich: wnętrze, postać, martwa natura. Są to wnikliwe studia fragmentów rzeczywistości namalowane z dużym wyczuciem. Zwraca uwagę subtelna kolorystyka na granicy waloru i koloru. Te dojrzałe obrazy dają sporo przyjemności odbiorcy mimo swojego
tradycyjnego rysu. 

Propozycje Rua Golby i Grażyny Daniel zachęcają do myślenia na temat skali przedstawienia najwłaściwszej dla danego tematu. Zestaw obrazów Rua Golby wyróżnia się koncepcją odważną i bardzo całościową. Prace te jako całość
przekonują i robią bardzo dobre wrażenie. Odwaga i swoboda malarskiego gestu połączona z trafnym wyborem tworzywa obrazu doskonale współgra z refleksją egzystencjalną. Treść i forma dopełniają się w sposób nie budzący wątpliwości.

Realizacje Rua Golby i Grażyny Daniel pokazują, że wybór odpowiednich środków dla danego tematu jest konieczny. Czasem rezygnacja z tradycyjnej formy obrazu jest jedynym właściwym rozwiązaniem.

Praca Grażyny Daniel jest rodzajem malarskiego dziennika. Używa ona materiałów nadających się do pracy w podróży. Koncepcja kolekcjonowania wrażeń, notatek, które w przyszłości staną się elementami rozległej kompozycji jest bardzo oryginalna i przekonująca. Połączenie sztuki z życiem akurat tutaj wypada dobrze. Malarstwo drogi – można by podsumować.

Obrazy Martyny Czop to połączenie malarskiego gestu z uporządkowaną strukturą obrazu. Duża kultura kolorystyczna i swobodny gest malarski zwracają na siebie uwagę. Mniejszy obraz będący otwartą kompozycją, jakby improwizacją na temat płynących energii, daje się oglądać wielokrotnie. W finezyjny sposób nawarstwia i łączy różnorodne struktury plam. 

Nie sposób pominąć zestawu Macieja Nowackiego. Dwa różne obrazy. Jeden gęsty i mocno zrytmizowany, przestrzenny, namalowany w bielach i szarościach. Drugi leki, bladożółty, płaski. To zestawienie tworzy trzecią jakość. Ta jakość
wyróżnia je spośród innych prac.  

Ryszard Grzyb

  

✳✳✳

  

  Na konferencji prasowej podsumowującej Promocje jeden z jurorów, wspaniały artysta Ryszard Grzyb, przypomniał swoją artystyczną młodość i wskazał na obrazoburcze gesty godzące w publiczność, które były jego udziałem. Pozwoliłem sobie na uwagę, że to były cudowne czasy, kiedy artyści ochoczo dawali wyraz temu, że mają publiczność w dupie. Ale publiczność była pełna nadziei i nieszczególnie się tym przejmowała. Natomiast teraz, jak sądzę, trudno uciec od wrażenia, że to publiczność ma w dupie artystów. A oni oczywiście nieszczególnie się tym przejmują. Zazwyczaj słyszymy opinie, że sztuka współczesna jest niezrozumiała, zróżnicowana, nienormatywna i że łamie stereotypy. Publiczność stoi przed hermetycznym światem dostępnym tylko dla wybranych. To co dobre wyznaczane jest autorytarnie przez tych, którzy rozumieją, jakoś  kojarzą albo coś im się podoba. Nadal obowiązuje teoria Arturo Danto, że to co jest sztuką, określają instytucje sztuki ze swoimi ekspertami. Artyści, jak mi się zdaje, nie biorą, bo nie muszą, za nic odpowiedzialności. Nikt nie wyznacza im relacji z odbiorcą, a oni jej nie szukają. Mam obawę, i mówię to także jako belfer,  że młodzi adepci sztuki malarskiej bardzo skromnie są wyposażeni w ciekawość tego, komu i do czego służyć może malarstwo. Na wystawie wyjątkową rzadkością były prace, które mogły nawiązać osobistą relację z widzem. Umiejętność i świadomość formy są deficytowe. Ryzyko trudu jest rzadkością. Dezynwolturę zastępuje skromność. Przypomina mi się zdanie Marka Twaina, którego Philip Zimbardo użył jako motto swej książki: „Co tak siedzisz, wyglądasz jak koperta bez adresu”. Usiłowania artystyczne nie muszą być celowe ani skuteczne, ale powinny nieść sens czyli szukać adresata.

Na koniec trudno mi uciec od takiej myśli: od 2012, czyli podczas pięciu edycji konkursu, absolwenci pracowni profesora Leona Tarasewicza otrzymali trzy razy główną nagrodę Promocji. Nagrodzeni zostali zatem uczniowie wybitnego Artysty, dla którego praktyka malarska jest codziennością. Myślę, że skupienie i poczucie sensu swojej pracy, jest kluczowe w relacji z adeptami sztuki. To nie jest przypadek, myślę, że daje to im lepszą intuicję w szukaniu odpowiedzi na pytanie, po co to całe malarstwo i co jest jego wartością.

Wojciech Leder

 

 ✳✳✳

 

   Z pewną satysfakcją należy odnotować, że młode malarstwo - w wydaniu tegorocznych absolwentów polskich akademii sztuki – nadal zaskakuje świeżością i nowymi pomysłami, z czym różnie bywało w poprzednich edycjach konkursu „Promocje”. W tym roku zaprezentowane na „Promocjach” w Galerii Sztuki w Legnicy obrazy pozytywnie zaskakują. I jak co roku, nie sposób uniknąć ocen odnoszących się do poziomu artystycznego prac młodych twórców, więc i tym razem wypada pokusić się o pewne podsumowania i uogólnienia. Pomimo, że od lat konkurs ten rzeczywiście promuje wyróżniających się twórców i wyłaniania tych szczególnie utalentowanych, to średnia nadsyłanych i potem prezentowanych prac niekoniecznie to odzwierciedla. Stąd tegoroczną edycję można uznać za szczególnie udaną. Na tle prac malarskich 32 osób, których prace po przeanalizowaniu zakwalifikowano do wystawy, wyróżniło się kilka  propozycji, którym zostały przyznane nagrody.

 Nagrodę Grand Prix oraz dodatkowo wyróżnienie pisma artystycznego Format, otrzymała Rua Golba z ASP w Warszawie. Jej wielkoformatowe plansze zatytułowane:. „Klasa”, „Przysposobienie obronne” w sposób krytyczny odnoszą się do problemów edukacji, procesu kształcenia, funkcjonowania w nim młodego człowieka, i to zarówno obecnie jak i w odniesieniu do czasów minionych; są one również po części wyrazem jakby pewnej nostalgii za czasami jej wczesnej młodości.

 Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Iwona Ogrodzka z ASP we Wrocławiu za cykl prac
w sposób krytyczny traktujący budynki – symbole, pt. „Blok”, „Kościół”, „Stodoła”. Są to obrazy „wyciszone”, ale o dużej kulturze malarskiej.

 Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy została przyznana Maciejowi Nowackiemu z AS w Szczecinie za abstrakcyjne prace „Bez tytułu”. Nagrodę Galerii Sztuki w Legnicy otrzymała z kolei Marta Wawrzynowicz z ASP w Gdańsku za serię realistycznych czarno białych kadrów (to ciekawa monochromatyczna propozycja).

 Nagroda „Srebrnej Ostrogi”  przypadła tym razem Grażynie Danucie Daniel z ASP w Katowicach za misternie „zapisaną” mapę – instalację pt. „Zapiski”, skonstruowaną z pudełek po zapałkach. Ponadto wyróżnienie Dyrektora Galerii Sztuki
w Legnicy zostało przyznane Martynie Czop z ASP w Warszawie.

 Podsumowując tegoroczny przegląd prac młodych artystów w ramach „Promocji”, należy zauważyć, że tym razem brakowało tu jednej wyróżniającej się tendencji, jak to było np. rok temu, kiedy dominowała abstrakcja. Pojawiła się za to cała gama różnorodnych stylów malarskich, spory przekrój zróżnicowanych pomysłów, a także bogactwo kreacji formalnych. Przede wszystkim należy podkreślić, że najważniejszą jest tu prezentowana chęć tworzenia, rozwijania się i dążenia do coraz lepszych rezultatów w trudnym zawodzie artysty malarza. Tegoroczni kandydaci zapowiadają się świetnie, więc pozostaje im życzyć, aby nie poddali się w uprawianiu tego trudnego, ale pięknego zawodu z powołaniem.

 

Anna Kania-Saj

 

 


 

 

Prace prezentowane na wystawie PROMOCJE 2016

 

 

 

 

 Zofia Adamiak

 

 

Mirela Bukała

 

 

Michał Cygan

 

 

Martyna Czop

 

 

Grażyna Daniel

 

 

Jagoda Dobecka

 

 

Magdalena Domalewska

 

 

Magdalena Dreścik

 

 

Agnieszka Gogola

 

 

Rua Golba

 

 

Ksenia Gryckiewicz

 

 

Barbara Jasiulis-Gołdyn

 

 

Aleksandra Kalisz

 

 

 

Alicja Klimek

 

 

Magdalena Kościsz

 

 

Edyta Kowalewska

 

 

 

Magdalena Kowalewska

 

 

Monika Krasoń

 

Weronika Kwiatkowska 

 

Weronika Kwiatkowska

 

 

Karolina Lewocz

 

 

Maciej Nowacki

 

Ignacy Oboz

 

Ignacy Oboz

 

Iwona Ogrodzka

 

Iwona Ogrodzka

 

Karolina Pierchała

 

Karolina Pierchała

 

Barbara Rej

 

Barbara Rej

 

Martyna Rejczak

 

Martyna Rejczak

 

Sonia Serafin

 

Sonia Serafin

 

Izabela Skierska

 

Izabela Skierska

 

Marta Szymielewicz

 

Marta Szymielewicz

 

Magdalena Tchurz

 

Magdalena Tchórz

 

Dominika Walczak

 

Dominika Walczak

 

Marta Wawrzynowicz

 

Marta Wawrzynowicz

 

 

 


 

  

 


  

Grzegorz Niemyjski

Lamentacje

 

22 września 2016 r., w różnych punktach Legnicy stanęły tajemnicze styropianowe postacie. Snieżnobiałe, nieco nadnaturalnych rozmiarów, bezrękie postacie z pochylonymi głowami należą do projektu Grzegorza Niemyjskiego pt.: „Lamentacje”.  Tytuł jest zamierzonym nawiązaniem do biblijnej księgi o tym samym tytule, w której prorok Jeremiasz lamentuje nad kondycją duchową Jerozolimy. Sama postawa 8 styropianowych postaci odzwierciedla mieszkańców tego starożytnego miasta stojących pod Ścianą Płaczu. W swoim projekcie Niemyjski przenosi ów biblijny lament w różne społeczne konteksty współczesnego miasta. Autor obserwował i rejestrował rozmaite reakcje przechodniów na postacie lamentujące w różnych punktach Legnicy: pod katedrą, przed Pomnikiem Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, przy witrynach sklepowych…

 

  


  

Miło nam zakomunikować, że nasze pracownice - Renata Gargaś i Monika Szpatowicz otrzymały w dniu 21 czerwca z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Legnicy odznaki "Zasłużony dla Legnicy". Serdecznie Gratulujemy!:) 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną fotorelacją z uroczystości wręczenia odznak:

- portal.legnica.eu (link)

- portal lca.pl (link)

 

 

 ____________________________________________________________________________________________

Pod menu


Aktualności

 

OFICJALNA STRONA LFS

 

KOLEKCJA

 

    

 


 

Aktualności