Aktualności

 

 

z

 

Od dwudziestu siedmiu lat Galeria Sztuki w Legnicy organizuje PROMOCJE – wystawę i konkurs dla absolwentów krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy otrzymali dyplom w pracowni malarstwa. Do udziału w Przeglądzie zapraszamy tych, którzy dyplom ukończenia wyższej uczelni otrzymali w roku 2017 lub w 2016 r. jeśli dotychczas nie brali w nim udziału. Główną nagrodę stanowi wystawa indywidualna laureata wraz z katalogiem.

 

Ideą PROMOCJI jest prezentacja i dokumentacja poszukiwań twórczych najmłodszego pokolenia malarzy oraz ułatwienie młodym twórcom startu w dojrzałe życie artystyczne, czemu służyć ma prowadzona przez Galerię działalność wystawiennicza, edytorska i promocyjna. Organizatorzy mają nadzieję, że PROMOCJE pomogą uczestnikom zaistnieć na rynku sztuki, a przede wszystkim pozwolą na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej. 

 

Do pobrania:

 

>> Regulamin

 

>> Karta zgłoszeniowa

 

  

Komunikat dla przyszłych absolwentów z roku 2017

Ustawa o ochronie danych osobowych uniemożliwia niektórym dziekanatom udostępnianie organizatorowi Promocji danych osobowo-adresowych absolwentów uczelni. W związku z tym osoby wstępnie zainteresowane udziałem w konkursie w przyszłym roku (w następnej 27. edycji) prosimy o przesłanie swoich adresów pocztą zwykłą lub elektroniczną pod wskazany na wstępie adres Galerii Sztuki w Legnicy.

 

 

  

 

Patronat honorowy:

zz 

 

z

 

a

             

 

 

Partnerzy:    

 

z 

 Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu  

 

 

         ss

 

z

 

 

 


 

 

WITOLD LISZKOWSKI

 

MULTISTRUKTURY. SZTUKA OSOBISTA.


Galeria Ring (Rynek 12)


Wernisaż: 4 sierpnia 2017, godz. 20:00

Następnie projekcja mutimedialna: dziedziniec Zamku Piastowskiego, godz. 21:00


Ekspozycja do 27 sierpnia 2017

 

 

 

x 

 

Multistruktury to wielowątkowe przedsięwzięcie składające się z wielu przenikających się stylistyk artystycznych zrealizowane przy współpracy i pomocy organizacyjnej Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Prezentacja obejmuje wystawę malarstwa, rysunków i obiektów pt.: Struktury osobiste oraz multimedialną projekcję pt.: Sztuka zjawiskowa. 
Struktury osobiste to automatyczne i emocjonalne zapisy podmiotowej intuicji twórczej. Obrazy mają charakter zamknięty w formie rozrastających się kręgów i innych figur geometrycznych jak i olbrzymich struktur otwartych, rozrastających się transformacyjnych modułów, przypominających migotliwe struktury organiczne i roślinne oraz swoiste mapy i widoki miast oglądane z wielkiej wysokości. Przyjęcie linearnej stylistyki, zredukowanie kolorytu do czarno – białej barwy, podniesienie kreski i linii do podstawowego budulca formalnego, to cechy charakterystyczne dla tych realizacji. Liszkowski od wielu lat realizuje takie swoiste instalacje malarskie, oblekając swoimi strukturami i znakami ściany, podłogi i sufity wybranych pomieszczeń, tworząc artystyczne pokoje. Realizacje te to personalne wnętrza, będące syntezą tego co osobiste i emocjonalne z tym co obiektywne i konkretne. Wiele z tych instalacji pozostaje na stałe w miejscach w których powstały, inne będące efemerycznymi przedsięwzięciami namalowanymi na rzecz konkretnych wystaw, są dokumentowane, a później prezentowane w formie wielkoformatowych wydruków cyfrowych.

 

 x

 

Multimedialne projekcje Sztuki zjawiskowej to pokazy, które można kreować i projektować nie znając ich kształtu ostatecznego. Efekt finalny to harmonijne współistnienie twórcy wysyłającego sygnały z otaczającą przestrzenią, architekturą, przyrodą i innymi bytami przeznaczonymi do dokonania spektaklu projekcji. Prezentacje te realizowane są zarówno w plenerze (w przestrzeni miejskiej, zamkach, parkach) jak również dużych salach (wystawienniczych i teatralnych). Za każdym razem uzyskane efekty uzależnione są od kontekstów przestrzennych, które stanowią naturalny ekran projekcji. Do realizacji Sztuki zjawiskowej wykorzystywany jest rzutnik o wielkiej mocy Ludwig Pani oraz wielkoformatowe slajdy 18x18 cm, które są reprodukcjami malarstwa Liszkowskiego, komputerowymi kompilacjami strukturalnymi, cytatami ze sztuki dawnej i współczesnej. W ostatnim okresie przedsięwzięcie to zostało wzbogacone o projekcje za pośrednictwem rzutników multimedialnych. Tym swoistym spektaklom wizualnym towarzyszy muzyka skomponowana przez Ryszarda Gwalberta Miśka oraz inne formy muzyczne. Liszkowski od pięciu lat współpracuje z sopranistką Dominiką Zamarą, która koncertuje na terenie całej Europy. Oprócz tego, że jest ona solistką przede wszystkim oper włoskich, potrafi wspaniale improwizować i tworzyć formy otwarte, będące autorskim performance. Jej zjawiskowy, koloraturowy sopran doskonale współistnieje z projekcjami Sztuki zjawiskowej. 
Wieloaspektowy projekt Multistruktury – sztuka osobista to projekt integrujący różne dyscypliny sztuki, próba stworzenia spójnej przestrzeni artystycznej, połączenie autorskiej wypowiedzi z cytatami ze sztuki dawnej i współczesnej. Wzajemne przenikanie się różnorodnych form i stylistyk artystycznych pozwala na atrakcyjne zaprezentowanie widzom wielorakich wątków sztuki współczesnej.

 

x 

 

WITOLD LISZKOWSKI – ur. w 1954r. we Wrocławiu, absolwent (1979) Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Jest autorem ponad osiemdziesięciu indywidualnych wystaw i pokazów multimedialnych, uczestniczył w wielu seminariach i festiwalach artystycznych, zrealizował liczne akcje uliczne i happeningi. Prezentuje nurt sztuki eksperymentalnej i interdyscyplinarnej, a aktywność artystyczną łączy z refleksją teoretyczną i estetyczną. W latach 1997 – 2006 prowadził autorskie wykłady w Wyższym Studium Fotografii AFA we Wrocławiu, od 2006 do 2009 w ASP Wrocław. Od 2004 członek Zarządu Okręgu ZPAP we Wrocławiu. Od 2013 wiceprezes Fundacji OK, ART, pracuje w Ośrodku Kulturalnej Animacji Podwórkowej i Teatrze Polskim we Wrocławiu. W 1997 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki, w 2008 stypendium Zarządu Województwa Dolnośląskiego, w 2013 nagrodę w dziedzinie kultury i sztuki Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w 2014 złotą odznakę ZPAP.

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

DAWID KRZYSTECZKO
NATALIA PIOTROWSKA – GROCHOŁA


PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA


Galeria SREBRA Pod Przepiórczym Koszem (Rynek 38)


Wernisaż: 21 lipca 2017, godz. 17:00
Ekspozycja do 12 sierpnia 2017

 


Wystawa Pod Przepiórczym Koszem to niepowtarzalna okazja obejrzenia biżuterii wykonanej przy zastosowaniu średniowiecznych technik złotniczych w połączeniu z autorską ideą wzornictwa. Krzysteczko efektownie łączy piękno kamieni szlachetnych, stworzonych w najnowszych technologiach hydrotermalnych firmy "Taiurus" - certyfikowanych i dystrbuowanych na terenie Polski przez Pracownie Gemologiczną Jacka Ożdżeńskiego oraz naturalnych kryształów, pozostawionych w swej niezmienionej postaci. Ekspresyjna forma staje się w tej biżuterii przemyślaną i unikatową rzeźbą. Stawiając sztukę złotniczą na równi z innymi dziedzinami działalności twórczej, autor wyraża swój surrealistyczny styl, wykonując wyłącznie pojedyncze egzemplarze każdego ze swych dzieł.

 

 

 x

Dawid Krzysteczko

 

 

Dawid Krzysteczko, rocznik 1984, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (dyplom magisterski w 2009 r.). Mieszka w Chorzowie. Od 2004 r. kontynuuje tradycje rodzinną pracując w Pracowni Złotniczej Jan Krzysteczko. Obok wytwarzania biżuterii zajmuje się także fotografię, grafiką (w tym użytkową), tworzeniem plakatów. Autor kolekcji PierścienioMiniRzeźb prezentowanych na targach Amberif 2010. Współpracuje z firmą architektoniczną Broat. Laureat licznych nagród, m.in. I Miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Biżuterii Artystycznej „Prezentacje 2009”, Targi Złoto Srebro Czas, Warszawa, 2009; III Miejsce w Ogólnopolskim Konkurs Biżuterii Artystycznej „Prezentacje 2013” oraz „Prezentacje 2006”, Targi Złoto Srebro Czas, Warszawa, 2013, 2006.

 

 

x 

Natalia Piotrowska-Grochoła

 

Natalia Piotrowska-Grochoła – mieszka w Chorzowie, gdzie od 2012 r.prowadzi firmę TRIMENTI specjalizującą się w szkoleniach dla branży jubilerskiej. Zajmuje się również projektowaniem biżuterii. Jej autorskie projekty możemy podziwiać obok prac Dawida.

 

 

 FOTORELACJA Z WERNISAŻU (21.07.2017r.)

 

 a

  

 a

 

 a

 

 a

 

a 

 

 a

 

a 

 

 a

 

a 

 

 a

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Legnickie środowisko plastyczne poniosło kolejną stratę.

W dniu 5 lipca 2017 r. odeszła od nas

Aleksandra Frydrychowicz-Zając,

artystka malarka, aktywna uczestniczka Wystaw Plastyki Zagłębia Miedziowego.

 

 

Msza św. odbędzie się 7 lipca (piątek) o godzinie 9.30 w Kaplicy Cmentarnej w Legnicy,

po niej nastąpi ceremonia pogrzebowa.

 

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i bliskim.

Zbigniew Kraska - dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy, wraz ze współpracownikami.

 

 

 


 

 

Telemach Pilitsidis

Przemijanie

 

Wystawa czynna od 30.06.2017 do 27.08.2017

  Wernisaż: 30.06.2017 r. – godz. 18.00

 

  Miejsce:

 Galeria Sztuki w Legnicy

pl. Katedralny 1

 

 

 

Fotorelacja z wernisażu zamieszczona po bio artysty.

 

 

 

 

Będąc równocześnie malarzem i poetą Telemach Pilitsidis uprawia, wg określenia Andrzeja Saja,   poezję malarstwa i rodzaj malarstwa w poezji.  Te dwie dyscypliny łączą się tworząc charakterystykę twórczości malarskiej Pilitsidisa – dwoistej, niejednoznacznej, nie do końca wytłumaczalnej, stale kuszącej aurą tajemnicy i niedopowiedzenia. Cechy te wynikają być może do pewnego stopnia z przynależności  twórcy do dwóch kultur: źródłowej, greckiej, z jej południową radością życia i słowiańskiej – zapewne nieco mrocznej i melancholijnej dla przesiedleńca ze słonecznych wysp Grecji.

 

 

Malarstwo Pilitsidisa, mimo że nie jest typowo abstrakcyjne, unika jednak bezpośredniości przedstawień. Jego obrazy są bowiem podporządkowane  nie tyle przedstawieniu konkretnej fabuły (narracji) co raczej poetyckiej relacji z widzenia, z wrażliwej wizji danego tematu.  Pilitsidis przemawia kolorem – intensywnością barwy, odcieniem „rozbija” realizm i osiąga efekt bliski abstrakcji – portretuje świat z pogranicza rzeczywistości i wyobraźni, przedstawiany, ale nigdy do końca nie przedstawiony. (Por.: A. Saj, Poetyckie oko malarza.)

 

Obrazy Pilitsidisa ujmują zarówno emocjonalną intensywnością jak i, po prostu, czysto estetyczną atrakcyjnością, co zdaje się być spełnieniem artystycznego credo artysty: Chciałbym żeby moje obrazy poruszały umysły i radowały wzrok (T. Pilitsidis, Przemijanie). Jak pisze Roger Piaskowski: Oglądanie obrazów Telemacha, sprawia estetyczną przyjemność, jest obcowaniem z dobrą sztuką, która przynosi odbiorcy emanację wewnętrznego piękna.

 

 

Przemijanie jest wystawą przekrojową. Najstarsze z prezentowanych płócien pochodzi z 1976r., znajdziemy tam kilka prac z lat 80-tych ubiegłego stulecia, sporo obrazów z lat 90-tych, jednak największą grupę stanowią prace powstałe już w XXI wieku. Odbywając swoją własną odyseję poprzez twórczość Pilitsidisa, każdy odnajdzie w niej inne, własne impresje, znaczenia  i interpretacje. Najpiękniej chyba – jak na poetę przystało -  o swoich obrazach i pasji tworzenia opowiada sam twórca: Namalowałem tysiące obrazów i prawdę mówiąc niezbyt wiem dlaczego. Nie znam przyczyny i nie wiem jaki lęk sprawił, że tak się stało. Być może i do końca swoich dni nie dowiem się dlaczego z takim maniakalnym uporem trwałem w agonii tworzenia. Może ucieczka od życia była nakazem losu, by przeżyć najpiękniejsze chwile w uduchowionej ciszy. Z pewnością nie spotkało mnie nic bardziej rozczulającego i kojącego, niż przebywanie w samotności z sobą, jakby poza malowaniem nic nie istniało. Uczę się i dotykam progu świadomości, który zbliża mnie do absolutu, doskonałości bez możliwości dotarcia do wyżyn sztuki. Ale czym byłaby droga do poznania siebie bez kluczenia i szukania prawdy? Nie mam złudzeń. Spełniam się poprzez poszukiwanie piękna i dobra, które pozwalają mi uciec od samego życia. Wiecznie błądząc, zdaje się, dotykam istnienia absurdu poza czasem.

(T. Pilitsidis, Przemijanie)

 

 

Pilitsidis urodził się 7 stycznia 1941 roku w Kivotos w Grecji. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie, a następnie studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując w 1967 roku dyplom w Pracowni Malarstwa profesora Jerzego Nowosielskiego. Jest również autorem 13 tomików wierszy oraz powieści autobiograficznej „Bezsenne oko”.  Jest artystą niezwykle aktywnym twórczo, brał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Zrealizował 65 wystaw indywidualnych i uczestniczył w ponad 380 wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Przez wiele lat pracował jako wykładowca w uczelniach i szkołach plastycznych. Był również animatorem wielu przedsięwzięć artystycznych związanych z działalnością głogowskiego środowiska twórczego. Jest postrzegany jako artysta, poeta, filozof i pedagog jednocześnie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką i fotografią. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień na krajowych i zagranicznych wystawach sztuki. Od 1976r. mieszka i pracuje w Głogowie.

 

 

Fotorelacja z wernisażu:

 

z. kraska, r. Pilitsidis, T. Puilitsidis, Dariusz Kawczyński

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

WAKACYJNE WARSZTATY

Z OTWARTĄ PRACOWNIĄ SZTUKI

 

Zapraszamy wszystkich do udziału w bezpłatnych warsztatach Otwartej Pracowni Sztuki! 

 

Otwarta Pracownia Sztuki - twórcze soboty 2017

 

 

 

 


 

 

Performance – instrukcja obsługi

 

Wieczór pierwszy: HISTORIE OPOWIADANE

 

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA oraz Galeria Sztuki w Legnicy serdecznie zapraszają na pierwsze spotkanie Historie opowiadane, organizowane w ramach projektu „Performance – instrukcja obsługi”, które odbędzie się w najbliższy piątek, 2 czerwca o godz. 18:00 w Galerii RING (Rynek 12).

 

W programie: performance w wykonaniu Ewy Zarzyckiej i Tomasza Szramy, pokaz filmu Remis Andrzeja Mary oraz dyskusja z udziałem Dariusza Fodczuka, Ewy Zarzyckiej, Tomasza Szramy, Jolanty Ciesielskiej i Zbigniewa Kraski.

 

„Performance – instrukcja obsługi” jest pierwszym projektem performatycznym w Legnicy, dlatego tym goręcej zachęcamy do uczestnictwa w nim!

 

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy.

 

Foto relacja:

 

 

 

--------

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA oraz Galeria Sztuki w Legnicy serdecznie zapraszają na pierwsze spotkanie pn. Historie opowiadane, organizowane w ramach projektu „Performance – instrukcja obsługi”, które odbędzie się w najbliższy piątek, 2 czerwca o godz. 18:00 w Galerii RING (Rynek 12).

Projekt „Performance – instrukcja obsługi” jest cyklem prezentacji i wystaw poświęconych problematyce performance, ujętych w czterech odrębnych blokach tematycznych: "historie opowiadane", "performance i nowe technologie", "ciało", "rytm i struktura". Na poszczególne odsłony cyklu składać się będą: performance wykonywany na żywo przed zgromadzoną publicznością, autoprezentacja artysty wraz z komentarzem do własnej twórczości, dyskusja moderowana przez prowadzącego spotkanie oraz pokazy wideo, prezentujące dokumentację performance'ów. Projekt podsumuje katalog dokumentujący jego przebieg oraz wystawa wszystkich artystów biorących udział w całym cyklu.

W programie I bloku HISTORIE OPOWIADANE: performance w wykonaniu Ewy Zarzyckiej i Tomasza Szramy, pokaz filmu Remis Andrzeja Mary oraz dyskusja z udziałem Dariusza Fodczuka, Ewy Zarzyckiej, Tomasza Szramy, Jolanty Ciesielskiej i Zbigniewa Kraski.

Jolanta Ciesielska - krytyk i historyk sztuki, kurator wystaw, członkini jury przeglądów i konkursów malarstwa, m.in. Biennale Malarstwa Bielska Jesień, legnickiego OPMM PROMOCJE. Kurator II Międzynarodowego Biennale Sztuki, Łódź Art Center 2006. Autorka wielu tekstów krytycznych o sztuce, publikacji krytycznych, jak i podręczników szkolnych.

Małgorzata Dancewicz - absolwentka Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia magisterskie). Obecnie doktorantka na kierunku kulturoznawstwo w zakresie performatyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka tekstów i scenariuszy performansów, kuratorka projektów performatywnych, prowadzi również działalność naukową. Kształciła się wokalnie, między innymi pod kierunkiem Olgi Szwajgier. Jej zainteresowania twórcze koncentrują się wokół związków sztuki performans i nowych technologii oraz wpływu audiowizualności na rozwój sztuk performatywnych. Swoje sceniczne oraz naukowe działania prezentowała między innymi w ramach Wrocław Industrial Festival, Gender Music Voice w Institut für Musikwissenschaft w Wiedniu i w wielu innych.

Dariusz Fodczuk - absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów performance w Polsce. Zajmuje się także rzeźbą, malarstwem, sztuką wideo oraz działalnością kuratorską. Współorganizator Międzynarodowego Festiwalu Sztuki "Interakcje" organizowanego w Piotrkowie Trybunalskim, a także organizator bielskiej edycji "Interakcji" i kurator bloku performance Międzynarodowego Festiwalu „Global Communication” w Centrum Kultury Elektrownia (Radom 2009 r.). Był pomysłodawcą i kuratorem Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych w Bielsku Białej, zorganizowanego przez Galerię Bielską BWA (2007).

Zbigniew Kraska – absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i muzeologii (historia sztuki) na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1998 r. dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy (wcześniej dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze i wicedyrektor Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu), kurator wystaw, autor tekstów krytycznych.

Andrzej Mara - student Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, artysta-performer.

Tomasz Szrama - absolwent ASP we Wrocławiu. Od 1996 r. mieszka w Helsinkach w Finlandii. Szrama stosując metody performance działa na pograniczu kilku obszarów sztuki, m.in. fotografii, wideo i sztuki żywej. Performance’m, który ostatecznie zdominował kierunek jego praktyki artystycznej, zajmuje się od 1995 r. Charakterystyczną cechą jego twórczości jest wykorzystywanie widzów, aktywne uczestnictwo publiczności i improwizacja. Tego rodzaju strategia osadza jego wystąpienia w tradycji sztuki performance, rozumianej jako dyscyplina procesualna, gdzie istotny jest sam moment kreacji. Artysta często stawia się w trudnych i niedorzecznych sytuacjach. Szrama podejmował próbę samobójczą przez powieszenie się przy pomocy balonów napełnionych helem, przeleciał samolotem pasażerskim z własnym spadochronem i stał na zatłoczonej weneckiej ulicy całkowicie unieruchomiony za pomocą gipsu. Ważnym motywem jego prac jest podróż, zaufanie w relacjach międzyludzkich i wpisana we wszystkie akcje możliwość osobistej porażki. Szrama regularnie zapraszany jest jako artysta performance na festiwale artystyczne. Prezentował performance w Europie, Azji i obu Amerykach. Od 2005 organizuje prezentacje sztuki performance. Pracuje jako producent, organizator i kierownik techniczny działań artystów w ramach HIAP– Helsinki International Artist Programme.

Ewa Zarzycka – absolwentka Katedry Grafiki Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu, 1973-78; od 2008 r. wykładowczyni na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu; artystka performance, twórczyni rysunków i instalacji. Członkini Związku Polskich Artystów Plastyków, Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza.

Koordynatorzy i kuratorzy cyklu: Małgorzata Dancewicz, Dariusz Fodczuk

 

 

 


 

 

 

  Legnicki Festiwal SREBRO 2017

 

Kulminacja 38. edycji Legnickiego Festiwalu SREBRO już za nami. 19 i 20 maja odbyły się wernisaże wszystkich 26 wystaw zorganizowanych w ramach tegorocznego Festiwalu oraz rozmaite wydarzenia towarzyszące jak intronizacja Złotego Palucha – patrona Festiwalu, koncert czy seminarium popularno-naukowe. Kolejny raz Legnica przez dwa dni była prawdziwą mekką artystów-złotników oraz znawców i miłośników biżuterii z całego kraju i wielu zakątków świata. Pogoda oraz twórcy i fani biżuterii i samego Festiwalu nie zawiedli i śmiało można powiedzieć, iż od Dworca Kolejowego po Akademię Rycerską Legnica faktycznie oddychała SREBREM.

Ogłoszenie zwycięzców oraz rozdanie nagród w 26. MKSZ Tożsamość i towarzyszącym mu konkursie fotograficznym pod tym samym hasłem tradycyjnie miało miejsce w Holu Starego Ratusza. Rezultaty Konkursu na plakat były znane już wcześniej, jako że zwycięski plakat tradycyjnie promuje Konkurs Sztuki Złotniczej. W tym roku autorami zwycięskiego plakatu są Michał Fatyga i Emilia Szulewa. W konkursie fotograficznym I Nagrodę zdobyła Małgorzata Gwiazdonik, II – Małgorzata Wolak, III – Arkadiusz Pisarek. Wyróżnienia otrzymali Franciszek Kluczyński i Rafał Donica.

 

Międzynarodowe jury 26. Konkursu Sztuki Złotniczej przyznało zaś następujące nagrody:

 

 

I Nagroda (Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Susanne Matsche (Niemcy)

 

 

 II Nagroda (Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego)

Elena Gorbunowa (Rosja)

 

 

 III Nagroda (Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy)

Herman Hermsen (Holandia)

 

 

 IV Nagroda (Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy)

Tom Stöckl (Niemcy)

 

 

 Nagroda Specjalna (Srebrna ostroga)

Miriam Arentż (Niemcy)

 

  

Oprócz powyższych nagród pozostających w kompetencji jury, następujący artyści zostali laureatami nagród i wyróżnień przyznawanych przez instytucje i organizacje kultury i sztuki:

Lucie Houdkova (Czechy) – Nagroda Targów Inhorgenta Munich;

Andrzej Pacak (Polska / Wielka Brytania) – Nagroda firmy Polska Biżuteria;

Ana Carolina Escobar (Kolumbia / Francja) -  Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy;

Kim Ji Young (Korea Południowa) – Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy;

Herman Hermsen (Holandia) – Wyróżnienie Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych;

Daniel Michel (Niemcy) – Wyróżnienie blogu Pica Pica;

Michalina Owczarek (Polska) – Wyróżnienie Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.

 

 

 

 

   

 

  


 

Lista uczestników zakwalifikowanych

w 26. Miedzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej

TOŻSAMOŚĆ

 

 

Sabrina Ackermann – Niemcy / Germany

Violeta Adomaitytė  – Litwa / Lithuania

Sharareh Aghaei – Iran / Iran

Jordi Aparicio – Hiszpania / Spain

Miriam Arentz – Niemcy / Germany

Isabelle Azaïs – Francja / France

Burcu Büyükünal – Turcja / Turkey

Carla Castiajo – Portugalia / Portugal

Eunmi Chun – Korea Południowa / South Korea

Trinidad Contreras – Hiszpania / Spain

Ana Carolina Escobar – Kolumbia/Francja / Colombia/France

Elena Gorbunova – Rosja / Russia

Martin Grosman – Czechy / Czech Republic

Mieczysław Gryza – Polska / Poland

Sang Deok Han – Korea Południowa / South Korea

Fernando Haro – Hiszpania / Spain

Herman Hermsen – Holandia / The Netherlands

Lucie Houdková – Czechy / Czech Republic

Romualdas Inčirauskas – Litwa / Lithuania

Barbora Jamrichová – Słowacja / Slovakia

Ji Young Kim – Korea Południowa / South Korea

Kyung Jin Kim – Korea Południowa / South Korea

Weng Ian Lai – Chiny / China

Ria Lins – Belgia / Belgium

Peter Machata – Słowacja / Slovakia

Lieta Marziali – Włochy/Wielka Brytania / Italy/United Kingdom

Magdalena Maślerz – Polska / Poland

Susanne Matsché – Austria / Austria

Christine Matthias – Niemcy / Germany

Jasmin Matzakow – Niemcy / Germany

Dot Melanin – Izrael / Israel

Daniel Michel – Niemcy / Germany

Carla Movia – Włochy / Italy

Michalina Owczarek – Polska / Poland

Andrzej Pacak – Polska / Poland

Ruudt Peters – Holandia / The Netherlands

Kirsten Plank – Niemcy / Germany

Louisa Maria Ponseele – Belgia / Belgium

Katarzyna Puchała – Polska / Poland

Mette Saabye – Dania / Denmark 

Isabell Schaupp – Niemcy / Germany

Tom Stöckl – Niemcy / Germany

Ulrike Strempel – Niemcy / Germany

Takayoshi Terajima – Japonia / Japan

Silke Trekel – Niemcy / Germany

Sandra Vollbrecht – Niemcy / Germany

Heike Walk – Niemcy / Germany

 

 


 

6. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny TOŻSAMOŚĆ

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach: 24-26.04.2017 r. odbyły  się obrady jury 6. Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego TOŻSAMOŚĆ zorganizowanego w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 2017.

Jury w składzie: Waldemar Zieliński (członek ZPAF), Krzysztof Saj (członek ZPAF), Dariusz Kawczyński (kurator wystaw Galerii Sztuki w Legnicy)  oceniło 425 prac nadesłane przez 115 osób i zakwalifikowało do wystawy 25 osób oraz przyznało nagrodę i wyróżnienia. Zwycięzców Konkursu poznamy podczas wernisażu w dniu 19 maja br. w ArtStation, PKP, ul. Kolejowa 2-4, Legnica (godzinę wernisażu podamy w późniejszym terminie).

 

Lista osób zakwalifikowanych do wystawy fotograficznej TOŻSAMOŚĆ

Zuzanna Bodzoń, Zbigniew Brzozowski, Bartłomiej Busz,  Andrzej Błoński, Adrian Czechowski, Wojciech Domagała, Rafał Donica, Krzysztof Golke, Rafał Gołuszka, Małgorzata Gwiazdonik, Hanna Harkawik, Franciszek Kluczyński, Alicja Kołodziejczyk, Tadeusz Koniarz, Rafał Korban, Anna Kowalczyk, Radosław Kubala, Michał Medyński, Andrzej Mikulski, Magdalena Niemyjska, Tomasz  Okoniewski, Natalia Peryga, Arkadiusz Pisarek, Sebastian Szulc, Anna Trojanowska, Małgorzata Wolak.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Już teraz zapraszamy na kolejną, przyszłoroczną edycję konkursu!

 

Już teraz zapraszamy na kolejną, przyszłoroczną edycję konkursu!

 

 


 

Wyniki konkursu na plakat

26. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej TOŻSAMOŚĆ

 Rozstrzygnięto konkurs na plakat 26. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej „TOŻSAMOŚĆ”.

 Jury oceniło 103 prace przysłane na konkurs przez 49 autorów z całej Polski.

  

Zwycięzcami konkursu zostali:  

 

Michał Fatyga i Emilia Szulewa

 

 Jury postanowiło wyróżnić dodatkowo projekty: 

 

Dawida Celeka,

 Piotra Depta-Kleśta, 

 Anny Jaszczuk,

 Pauliny Teterycz,

 Aleksandra Walijewskiego. 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

 Już teraz zapraszamy na kolejną, przyszłoroczną edycję konkursu!

  

Nagrodzona praca

 

Michał Fatyga i Emilia Szulewa

 

Michał Fatyga i Emilia Szulewa

 

 

 

Jury postanowiło wyróżnić dodatkowo projekty: 

 

Dawid Celek

Dawid Celek

 

Piotr Depta-Klesta

Piotr Depta-Klesta

 

Anna Jaszczuk

Anna Jaszczuk

 

Paulina Teterycz

Paulina Teterycz

Aleksander Walijewski

Aleksander Walijewski

 

 


 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

w 26. Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej

 TOŻSAMOŚĆ

 

w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO

pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Termin nadsyłania prac: 5 kwietnia 2017 !!!

 

więcej informacji tutaj ....

 

 

 

 We invite you to take part

in the 26th Legnica International Jewellery Competition

 IDENTITY


within the framework ofLegnica Jewellery Festival SILVER 2017
Under the patronage of the Minister of Culture and National Heritage

 

Deadline for sending pieces: 5th of April 2017 !!!

 

more information here ... 

 

LFS

 

 

|

 

 

Pod menu


Aktualności

 

OFICJALNA STRONA LFS

 

KOLEKCJA

 

  

 


 

Aktualności