Promocje 2013

 

W piątek 22 listopada wręczono nagrody laureatom

23. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE

Fotorelacja na facebooku (link)

 

 

Laureaci 23. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE

  

Juliusz Kosin

GRAND PRIX Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

 

  

Paweł Słota

Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

 

  

Katarzyna Piotrowicz

Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy - Statuetka "Srebrna Ostroga"

Nagroda Kwartalnika Artystycznego Exit

 

    

Jolanta Strzelczyk

Wyróżnienie Galerii Sztuki w Legnicy

 

Ewa Prończuk-Kuziak

Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

 

  

Bartosz Czarnecki

Wyróżnienie Firmy COBEX

 

Katarzyna Celek

Nagroda BWA w Zielonej Górze

 

Martyna Borowiecka

Wyróżnienie Firmy JPJ

 

Marta Grzesik

Wyróżnienie Firmy SANHA

 

Magdalenia Krężelok

Wyróżnienie Firmy SANHA

 


Po obradach jury

                            Jury (od lewej): Andrzej Saj, Dagmara Angier-Sroka, Elżbieta Fuchs, Bartek Otocki, Stach Szabłowski

 

Obrady były zgodne, a tegoroczny poziom określono jako wyrównany, ale bez zaskakujących propozycji, które by wytyczały nowatorskie kierunki. Najbardziej kontrowersyjne dla jury były prace, które zahaczają o rodzaj kiczu. Jeszcze w drugim etapie obrad postanowiono odrzucić kilka płócien.

Komisja zwróciła uwagę na fakt, że w młodym polskim malarstwie brak prawdziwego, spektakularnego buntu, energii nowego pokolenia, nowej fali, która przychodząc zmiata wszystko. Potwierdził to Andrzej Saj, który od lat przygląda się z pozycji jurora legnickim Przeglądom. Stagnacja ta trwa od dłuższego czasu, choć malarstwo sztalugowe jest już dawno po przypisywanym mu kryzysie. W twórczości młodej generacji dominuje mówienie o tym co jest za pomocą dostępnych, utartych środków. Ciężko skłonić do buntu to pokolenie, dla którego  widocznie relacja artysta-sztaluga oznacza bardziej wewnętrzny zamknięty świat niż „okno” do dialogu ze społecznym uniwersum.

Faworytami pozostali twórcy, w których znawcy dostrzegli potencjał. Postawiliśmy na autorów, którzy prezentują otwarte systemy malarskie. Teraz zajmują się czymś, ale będą w stanie przetransponować to w coś nowego. Mogą coś robić ze swoim malarstwem, wciąż szukają, są otwarci, nie sięgają do zużytych stylistyk – podsumował Bartek Otocki. Oceniający przedłożyli osobowości twórcze i konsekwencję ponad chęć zaimponowania „na chwilę” efektowną pracą, patentem na przykucie uwagi jurora, mediów czy publiczności. Stach Szabłowski, przewodniczący jury, jako niezbędne atuty rokującego malarza wymienił biegłość warsztatową, zrozumienie medium, wizję i inny punkt widzenia, a także zrozumienie tradycji przy jednoczesnej umiejętności odejścia od tego co było.

Obradujący artyści, pedagodzy, kuratorzy, krytycy podczas konferencji prasowej pokusili się też o kilka słów komentarza odnośnie sensu organizowania tego typu konkursów dla początkujących twórców. Malarstwo to dziedzina sztuki, w której dojrzewa się najdłużej, a rezultaty przychodzą najpóźniej – mówił Szabłowski. Dla niektórych artystów konfrontacja z publicznością, krytykami jest zatem trudna, ale to cena, którą warto zapłacić. Z kolei Elżbieta Fuchs zwróciła uwagę na niełatwą sytuację dzisiejszych artystów, szczególnie tych dopiero wkraczających „w obieg”, którym takie inicjatywy mogą ułatwić pierwsze samodzielne kroki w branży.

Ogłoszenie nazwisk laureatów i wręczenie nagród – w tym Grand Prix Ministra Kultury i Sztuki, Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Nagrody Prezydenta Miasta Legnicy – nastąpi podczas wernisażu – 22 listopada 2013 o godz. 19:00.

 


 

23. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych 

 

Od 31 października w Legnicy oglądać można wystawę prac zakwalifikowanych w 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych PROMOCJE 2013 organizowanym przez tamtejszą Galerię Sztuki. Do tegorocznego konkursu skierowanego do świeżo upieczonych absolwentów malarstwa wyższych uczelni artystycznych zgłosiło się 78 młodych artystów z całej Polski, którzy nadesłali 243 prace. Jury w składzie: Elżbieta Fuchs – historyk sztuki, krytyk, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi; Dagmara Angier-Sroka – legnicka artystka, która zajmuje się malarstwem, instalacją, grafiką, malarstwem ściennym oraz szeregiem działań artystycznych pod egidą Fundacji Sztuka dla Ludzi; Bartek Otocki – artysta malarz, fotografik, absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi oraz Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wykładowca malarstwa w ASP w Szczecinie; Andrzej Saj – krytyk i teoretyk sztuki, kurator wystaw, wykładowca, założyciel i redaktor naczelny czasopisma artystycznego „Format” oraz Stach Szabłowski – historyk sztuki, kurator i krytyk, dziennikarz, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, kurator wystaw w CSW-Zamek Ujazdowski, zakwalifikowało  do wystawy 36 artystów.

Ogłoszenie nazwisk laureatów i wręczenie nagród – w tym Grand Prix Ministra Kultury i Sztuki, Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Nagrody Prezydenta Miasta Legnicy – nastąpi 22 listopada 2013 o godz. 19:00.

 

OPMM PROMOCJE to jeden z najstarszych tego typu przeglądów w Polsce, który poprzez swoją wieloletnią tradycję daje 

OPMM PROMOCJE to jeden z najstarszych tego typu przeglądów w Polsce, który poprzez swoją wieloletnią tradycję daje wiarygodny obraz trendów i swoistą panoramę najświeższej polskiej sztuki współczesnej.

Ideą PROMOCJI jest prezentacja i dokumentacja poszukiwań twórczych najmłodszego pokolenia malarzy oraz ułatwienie młodym twórcom startu w dojrzałe życie artystyczne, czemu służyć ma prowadzona przez Galerię działalność wystawiennicza, edytorska i promocyjna. Organizatorzy mają nadzieję, że PROMOCJE pomogą uczestnikom zaistnieć na rynku sztuki, a przede wszystkim pozwolą na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej.

 

Najważniejszym celem legnickich PROMOCJI jest prezentacja tego, co we współczesnym malarstwie najświeższe i najnowsze. Niewątpliwym walorem Przeglądu jest też dokumentacja młodego malarstwa w postaci katalogu, rejestrującego ten szczególny moment inicjacji indywidualnych ścieżek artystycznych oraz pośrednio –  stan edukacji artystycznej w Polsce.

Siłą PROMOCJI jest geograficzne położenie legnickiej Galerii poza wielkimi ośrodkami akademickimi kształcącymi artystów, dzięki czemu miejsce to stało się neutralną areną konfrontacji młodych absolwentów wyższych uczelni artystycznych z różnych stron Polski. Cieszą się one zasłużonym prestiżem i popularnością z uwagi na zasięg, długość tradycji, artystyczną rangę oraz atrakcyjne nagrody. Główną stanowi wystawa indywidualna wraz z katalogiem fundowana przez patrona – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto w puli nagród znajdują się inne nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe (m.in. w postaci wystaw w innych galeriach, publikacji poświęconych laureatom w prasie branżowej oraz w portalach poświęconych sztuce).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Czas trwania wystawy: 31 października – 1 grudnia 2013

Finisaż: 22 listopada 2013

godz. 19:00

Galeria Sztuki (Pl. Katedralny 1)

 

Miejsce prezentacji: Galeria Sztuki w Legnicy (Pl. Katedralny 1), Galeria RING (Rynek 12)

Organizator: Galeria Sztuki w Legnicy

 


W dniu 16 października 2013 r. odbyło się posiedzenie kwalifikacyjne I etapu 23. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 2013.  

 

Jury w składzie:

Elżbieta Fuchs

Historyk sztuki, krytyk, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi,

Bartek Otocki

Artysta malarz, fotografik, absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi oraz Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, obecnie wykładowca malarstwa w ASP w Szczecinie,

Andrzej Saj

Krytyk i teoretyk sztuki, kurator wystaw, wykładowca, założyciel i redaktor naczelny czasopisma artystycznego „Format”,

Stach Szabłowski

Historyk sztuki, kurator i krytyk, dziennikarz, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, kurator wystaw w CSW-Zamek Ujazdowski w Warszawie,

 

zakwalifikowało do wystawy 36 artystów:

Adam Bocian,

Martyna Borowiecka,

Agnieszka Butkowska,

Katarzyna Celek,

Bartosz Czarnecki,

Rafał Czępiński,

Mariusz Dobrogojski,

Hanna Gąsiorowska,

Filip Górnicki,

Marta Grzesik,

Maria Kanownik,

Grzegorz Klimek,

Juliusz Kosin,

Danuta Krajewska-Pietrasik,

Magdalena Krężelok,

Katarzyna Kukuła,

Aleksandra Kurzawa,

Aleksandra Leśniewicz,

Małgorzata Limon,

Monika Marchewka,

Agnieszka Milewska-Urbańczyk,

Krzysztof Nowicki,

Marta Paciejewska,

Monika Panek,

Katarzyna Piotrowicz,

Ewa Prończuk-Kuziak,

Maciej Pytlak,

Marek Rachwalik,

Paweł Słota,

Justyna Smoleń,

Jolanta Strzelczyk,

Joanna Szcześniewska,

Łukasz Szostkiewicz,

Izabela Tabor,

Alicja Wieczorek,

Maja Wilchelm.

 

W tegorocznym 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych PROMOCJE 2013 udział wzięło 78 artystów, którzy nadesłali 234 prace. Jury wybrało do wystawy zbiorowej 36 artystów. Uczestnikami tegorocznej edycji konkursu PROMOCJE 2013 byli absolwenci:

ASP w Gdańsku,

ASP w Katowicach,

ASP w Krakowie,

ASP w Łodzi,

ASP w Warszawie,

ASP we Wrocławiu,

Akademii mi. Jana Długosza w Częstochowie,

Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym,

Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,

Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu,

Uniwersytetu Rzeszowskiego,

Uniwersytetu Zielonogórskiego,

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie.

 


 
 
 
 
 
 
Od dwudziestu trzech lat Galeria Sztuki w Legnicy organizuje PROMOCJE – wystawę i konkurs dla absolwentów krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy otrzymali dyplom w pracowni malarstwa. Do udziału w Przeglądzie zapraszamy tych, którzy dyplom ukończenia wyższej uczelni otrzymali w roku 2013 lub w 2012 r. jeśli dotychczas nie brali w nim udziału. Główną nagrodę stanowi wystawa indywidualna laureata wraz z katalogiem.
Ideą PROMOCJI jest prezentacja i dokumentacja poszukiwań twórczych najmłodszego pokolenia malarzy oraz ułatwienie młodym twórcom startu w dojrzałe życie artystyczne, czemu służyć ma prowadzona przez Galerię działalność wystawiennicza, edytorska i promocyjna. Organizatorzy mają nadzieję, że PROMOCJE pomogą uczestnikom zaistnieć na rynku sztuki, a przede wszystkim pozwolą na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej. PROMOCJOM 2013 towarzyszyć będzie katalog.
 
Do pobrania:
 
>> Regulamin
>> Karta zgłoszeniowa
 
 
 
Komunikat dla przyszłych absolwentów z roku 2014
Ustawa o ochronie danych osobowych uniemożliwia niektórym dziekanatom udostępnianie organizatorowi Promocji danych osobowo-adresowych absolwentów uczelni. W związku z tym osoby wstępnie zainteresowane udziałem w konkursie w przyszłym roku (w następnej 24. edycji) prosimy o przesłanie swoich adresów pocztą zwykłą lub elektroniczną pod wskazany na wstępie adres Galerii Sztuki w Legnicy.
 
 
Oprócz nagród finansowych przewidziane są dwie nagrody rzeczowy w postaci wystaw indywidualnych, jedna w BWA Zielona Góra i druga w Galerii Miejskiej w Bydgoszczy.
 
 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
 
 
 
Patronat honorowy:
 
                                                           
 
Partnerzy:    
 
                     

Aktualności

 

OFICJALNA STRONA LFS

 

KOLEKCJA

 

  

 


 

Aktualności