Promocje 2016

 

 

Wystawa czynna od 4.11 do 18.12.2016 r.

 Wernisaż: 25.11.2016 r. – godz. 18.00, Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1

 Miejsce:

 Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1

 Galeria Ring, Rynek 12

 

Wstęp wolny

 

  

 

Na konkurs zostało przysłanych 168 prac przez 56 artystów.

  

Jury w składzie: Ryszard Grzyb – artysta malarz, w przeszłości związany z warszawską Gruppą; Anna Kania-Saj – krytyczka sztuki, redaktor w czasopiśmie artystycznym FORMAT; Dorota Monkiewicz – dyrektor Muzeum Współczesnego we Wrocławiu; Wojciech Leder – artysta malarz, wykładowca na ASP w Łodzi oraz Zbigniew Kraska - dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy - zakwalifikowali do wystawy 32 artystów: 

 

Zofia Adamiak, Mirela Bukała, Michał Cygan, Martyna Czop, Grażyna Daniel, Jagoda Dobecka, Magdalena Domalewska, Magdalena Dreścik, Agnieszka Gogola, Rua Golba, Ksenia Gryckiewicz, Barbara Jasiulis-Gołdyn, Aleksandra Kalisz, Alicja Klimek, Magdalena Kościsz, Edyta Kowalewska, Magdalena Kowalewska, Monika Krasoń, Weronika Kwiatkowska, Karolina Lewosz, Maciej Nowacki, Ignacy Oboz, Iwona Ogrodzka, Karolina Pierchała, Barbara Rej, Martyna Rejczak, Sonia Serafin, Izabela Skierska, Marta Szymielewicz, Magdalena Tchórz, Dominika Walczak, Marta Wawrzynowicz.

 

 Osoby nagrodzone w 26. OPMM PROMOCJE 2016

 

 

Rua Golba

(ASP Warszawa)

 Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w postaci wystawy indywidualnej i katalogu

 

Iwona Ogrodzka

 (ASP Wrocław)
Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Maciej Nowacki

 (AS Szczecin)
Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Marta Wawrzynowicz

(ASP Gdańsk)
Nagroda Galerii Sztuki

Grażyna Danuta Daniel

 (ASP Katowice)
Nagroda „Srebrna Ostroga”

Martyna Czop

(ASP Warszawa)
Wyróżnienie Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Rua Golba

 (ASP Warszawa)

 Nagroda Miesięcznika Artystycznego „Format”
  
Aleksandra Kalisz

 (ASP Gdańsk)
Nagroda Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu 

 

 

 

GRATULUJEMY

 

 


 

 Patronat honorowy

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Prezydent Miasta Legnicy

 


 

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

MKiDN

 


 

 

RADOŚĆ MALOWANIA.

UWAGI DOTYCZĄCE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH 

A TAKŻE POZOSTAŁYCH. PROMOCJE 2016 

 

Różnorodność stylistyczna nowoczesnego malarstwa znalazła odzwierciedlenie w pracach nadesłanych na konkurs “Promocje 2016”.

Obrazy przedstawione do konkursu pokazały, że w chwili obecnej nie ma  jednego wyróżniającego się stylu czy tendencji, która pociągnęłaby za sobą większą grupę naśladowców. Pośród tych prac występowały obok siebie obrazy abstrakcyjne i realistyczne, ekspresyjne i wykonane przy użyciu szablonów.

Całość można podzielić na dwie grupy różniące się podejściem do tego czym jest obraz. Pierwsza grupa to obrazy,
w których malarze skupiają się na wartościach malarskich, forma obrazu jest celem samym w sobie. Drugą grupę stanowią prace gdzie przedstawienie, zawartość treściowa jest dominująca, a forma jest nośnikiem tej treści.

Po raz kolejny okazało się, że obrazy oglądane w oryginale zaskakiwały pozytywnie swoją jakością w porównaniu z reprodukcjami oglądanymi na ekranie komputera. Chociaż zdarzały się wyjątki. Okazało się również, że energia pracy i radości z malowania emanowały w sposób dający dużo zadowolenia odbiorcom. Prostota i bezpośredniość tego archaicznego medium ciągle budzi zainteresowanie i nie daje się niczym innym zastąpić. Dlatego przyciąga kolejne pokolenia artystów chcących malować.

Obrazy Iwony Ogrodzkiej zwracają uwagę swoją wyrazistą formą połączoną ze swobodnym gestem. Ciekawe jest zestawienie ekspresyjnego gestu malarskiego ze zwartą, syntetyczną formą figury. Tytuły tych prac naprowadzają na treść. Widoczne jest poszukiwanie swojej formy, zdecydowanie i trafność rozstrzygnięć malarskich.

Marta Wawrzynowicz zaproponowała kilka obrazów nawiązujących do klasycznych tematów malarskich: wnętrze, postać, martwa natura. Są to wnikliwe studia fragmentów rzeczywistości namalowane z dużym wyczuciem. Zwraca uwagę subtelna kolorystyka na granicy waloru i koloru. Te dojrzałe obrazy dają sporo przyjemności odbiorcy mimo swojego
tradycyjnego rysu. 

Propozycje Rua Golby i Grażyny Daniel zachęcają do myślenia na temat skali przedstawienia najwłaściwszej dla danego tematu. Zestaw obrazów Rua Golby wyróżnia się koncepcją odważną i bardzo całościową. Prace te jako całość
przekonują i robią bardzo dobre wrażenie. Odwaga i swoboda malarskiego gestu połączona z trafnym wyborem tworzywa obrazu doskonale współgra z refleksją egzystencjalną. Treść i forma dopełniają się w sposób nie budzący wątpliwości.

Realizacje Rua Golby i Grażyny Daniel pokazują, że wybór odpowiednich środków dla danego tematu jest konieczny. Czasem rezygnacja z tradycyjnej formy obrazu jest jedynym właściwym rozwiązaniem.

Praca Grażyny Daniel jest rodzajem malarskiego dziennika. Używa ona materiałów nadających się do pracy w podróży. Koncepcja kolekcjonowania wrażeń, notatek, które w przyszłości staną się elementami rozległej kompozycji jest bardzo oryginalna i przekonująca. Połączenie sztuki z życiem akurat tutaj wypada dobrze. Malarstwo drogi – można by podsumować.

Obrazy Martyny Czop to połączenie malarskiego gestu z uporządkowaną strukturą obrazu. Duża kultura kolorystyczna i swobodny gest malarski zwracają na siebie uwagę. Mniejszy obraz będący otwartą kompozycją, jakby improwizacją na temat płynących energii, daje się oglądać wielokrotnie. W finezyjny sposób nawarstwia i łączy różnorodne struktury plam. 

Nie sposób pominąć zestawu Macieja Nowackiego. Dwa różne obrazy. Jeden gęsty i mocno zrytmizowany, przestrzenny, namalowany w bielach i szarościach. Drugi leki, bladożółty, płaski. To zestawienie tworzy trzecią jakość. Ta jakość
wyróżnia je spośród innych prac.  

Ryszard Grzyb

  

✳✳✳

  

  Na konferencji prasowej podsumowującej Promocje jeden z jurorów, wspaniały artysta Ryszard Grzyb, przypomniał swoją artystyczną młodość i wskazał na obrazoburcze gesty godzące w publiczność, które były jego udziałem. Pozwoliłem sobie na uwagę, że to były cudowne czasy, kiedy artyści ochoczo dawali wyraz temu, że mają publiczność w dupie. Ale publiczność była pełna nadziei i nieszczególnie się tym przejmowała. Natomiast teraz, jak sądzę, trudno uciec od wrażenia, że to publiczność ma w dupie artystów. A oni oczywiście nieszczególnie się tym przejmują. Zazwyczaj słyszymy opinie, że sztuka współczesna jest niezrozumiała, zróżnicowana, nienormatywna i że łamie stereotypy. Publiczność stoi przed hermetycznym światem dostępnym tylko dla wybranych. To co dobre wyznaczane jest autorytarnie przez tych, którzy rozumieją, jakoś  kojarzą albo coś im się podoba. Nadal obowiązuje teoria Arturo Danto, że to co jest sztuką, określają instytucje sztuki ze swoimi ekspertami. Artyści, jak mi się zdaje, nie biorą, bo nie muszą, za nic odpowiedzialności. Nikt nie wyznacza im relacji z odbiorcą, a oni jej nie szukają. Mam obawę, i mówię to także jako belfer,  że młodzi adepci sztuki malarskiej bardzo skromnie są wyposażeni w ciekawość tego, komu i do czego służyć może malarstwo. Na wystawie wyjątkową rzadkością były prace, które mogły nawiązać osobistą relację z widzem. Umiejętność i świadomość formy są deficytowe. Ryzyko trudu jest rzadkością. Dezynwolturę zastępuje skromność. Przypomina mi się zdanie Marka Twaina, którego Philip Zimbardo użył jako motto swej książki: „Co tak siedzisz, wyglądasz jak koperta bez adresu”. Usiłowania artystyczne nie muszą być celowe ani skuteczne, ale powinny nieść sens czyli szukać adresata.

Na koniec trudno mi uciec od takiej myśli: od 2012, czyli podczas pięciu edycji konkursu, absolwenci pracowni profesora Leona Tarasewicza otrzymali trzy razy główną nagrodę Promocji. Nagrodzeni zostali zatem uczniowie wybitnego Artysty, dla którego praktyka malarska jest codziennością. Myślę, że skupienie i poczucie sensu swojej pracy, jest kluczowe w relacji z adeptami sztuki. To nie jest przypadek, myślę, że daje to im lepszą intuicję w szukaniu odpowiedzi na pytanie, po co to całe malarstwo i co jest jego wartością.

Wojciech Leder

 

 ✳✳✳

 

   Z pewną satysfakcją należy odnotować, że młode malarstwo - w wydaniu tegorocznych absolwentów polskich akademii sztuki – nadal zaskakuje świeżością i nowymi pomysłami, z czym różnie bywało w poprzednich edycjach konkursu „Promocje”. W tym roku zaprezentowane na „Promocjach” w Galerii Sztuki w Legnicy obrazy pozytywnie zaskakują. I jak co roku, nie sposób uniknąć ocen odnoszących się do poziomu artystycznego prac młodych twórców, więc i tym razem wypada pokusić się o pewne podsumowania i uogólnienia. Pomimo, że od lat konkurs ten rzeczywiście promuje wyróżniających się twórców i wyłaniania tych szczególnie utalentowanych, to średnia nadsyłanych i potem prezentowanych prac niekoniecznie to odzwierciedla. Stąd tegoroczną edycję można uznać za szczególnie udaną. Na tle prac malarskich 32 osób, których prace po przeanalizowaniu zakwalifikowano do wystawy, wyróżniło się kilka  propozycji, którym zostały przyznane nagrody.

 Nagrodę Grand Prix oraz dodatkowo wyróżnienie pisma artystycznego Format, otrzymała Rua Golba z ASP w Warszawie. Jej wielkoformatowe plansze zatytułowane:. „Klasa”, „Przysposobienie obronne” w sposób krytyczny odnoszą się do problemów edukacji, procesu kształcenia, funkcjonowania w nim młodego człowieka, i to zarówno obecnie jak i w odniesieniu do czasów minionych; są one również po części wyrazem jakby pewnej nostalgii za czasami jej wczesnej młodości.

 Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Iwona Ogrodzka z ASP we Wrocławiu za cykl prac
w sposób krytyczny traktujący budynki – symbole, pt. „Blok”, „Kościół”, „Stodoła”. Są to obrazy „wyciszone”, ale o dużej kulturze malarskiej.

 Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy została przyznana Maciejowi Nowackiemu z AS w Szczecinie za abstrakcyjne prace „Bez tytułu”. Nagrodę Galerii Sztuki w Legnicy otrzymała z kolei Marta Wawrzynowicz z ASP w Gdańsku za serię realistycznych czarno białych kadrów (to ciekawa monochromatyczna propozycja).

 Nagroda „Srebrnej Ostrogi”  przypadła tym razem Grażynie Danucie Daniel z ASP w Katowicach za misternie „zapisaną” mapę – instalację pt. „Zapiski”, skonstruowaną z pudełek po zapałkach. Ponadto wyróżnienie Dyrektora Galerii Sztuki
w Legnicy zostało przyznane Martynie Czop z ASP w Warszawie.

 Podsumowując tegoroczny przegląd prac młodych artystów w ramach „Promocji”, należy zauważyć, że tym razem brakowało tu jednej wyróżniającej się tendencji, jak to było np. rok temu, kiedy dominowała abstrakcja. Pojawiła się za to cała gama różnorodnych stylów malarskich, spory przekrój zróżnicowanych pomysłów, a także bogactwo kreacji formalnych. Przede wszystkim należy podkreślić, że najważniejszą jest tu prezentowana chęć tworzenia, rozwijania się i dążenia do coraz lepszych rezultatów w trudnym zawodzie artysty malarza. Tegoroczni kandydaci zapowiadają się świetnie, więc pozostaje im życzyć, aby nie poddali się w uprawianiu tego trudnego, ale pięknego zawodu z powołaniem.

 

Anna Kania-Saj

 


 

 

Prace prezentowane na wystawie PROMOCJE 2016

 

 Zofia Adamiak

Mirela Bukała

Michał Cygan

Martyna Czop

Grażyna Daniel

Jagoda Dobecka

Magdalena Domalewska

Magdalena Dreścik

Agnieszka Gogola

Rua Golba

Ksenia Gryckiewicz

Barbara Jasiulis-Gołdyn

Aleksandra Kalisz

 

Alicja Klimek

Magdalena Kościsz

Edyta Kowalewska

 

Magdalena Kowalewska

Monika Krasoń

Weronika Kwiatkowska 

Weronika Kwiatkowska

Karolina Lewosz

Maciej Nowacki

Ignacy Oboz

Ignacy Oboz

Iwona Ogrodzka

Iwona Ogrodzka

Karolina Pierchała

Karolina Pierchała

Barbara Rej

Barbara Rej

Martyna Rejczak

Martyna Rejczak

Sonia Serafin

Sonia Serafin

Izabela Skierska

Izabela Skierska

Marta Szymielewicz

Marta Szymielewicz

Magdalena Tchurz

Magdalena Tchórz

Dominika Walczak

Dominika Walczak

Marta Wawrzynowicz

Marta Wawrzynowicz

 

  

 


 

Od dwudziestu sześciu lat Galeria Sztuki w Legnicy organizuje PROMOCJE – wystawę i konkurs dla absolwentów krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy otrzymali dyplom w pracowni malarstwa. Do udziału w Przeglądzie zapraszamy tych, którzy dyplom ukończenia wyższej uczelni otrzymali w roku 2016 lub w 2015 r. jeśli dotychczas nie brali w nim udziału. Główną nagrodę stanowi wystawa indywidualna laureata wraz z katalogiem.
 
Ideą PROMOCJI jest prezentacja i dokumentacja poszukiwań twórczych najmłodszego pokolenia malarzy oraz ułatwienie młodym twórcom startu w dojrzałe życie artystyczne, czemu służyć ma prowadzona przez Galerię działalność wystawiennicza, edytorska i promocyjna. Organizatorzy mają nadzieję, że PROMOCJE pomogą uczestnikom zaistnieć na rynku sztuki, a przede wszystkim pozwolą na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej. PROMOCJOM 2016 towarzyszyć będzie katalog.
 
Do pobrania:
 
>> Regulamin
 
>> Karta zgłoszeniowa
 
 
 
Komunikat dla przyszłych absolwentów z roku 2017
Ustawa o ochronie danych osobowych uniemożliwia niektórym dziekanatom udostępnianie organizatorowi Promocji danych osobowo-adresowych absolwentów uczelni. W związku z tym osoby wstępnie zainteresowane udziałem w konkursie w przyszłym roku (w następnej 27. edycji) prosimy o przesłanie swoich adresów pocztą zwykłą lub elektroniczną pod wskazany na wstępie adres Galerii Sztuki w Legnicy.
 
 
Oprócz nagród finansowych przewidziana jest nagroda rzeczowa w postaci wystawy indywidualnej  w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
 
 
 
 
 
  
 
Patronat honorowy:
 
             
 
 
Partnerzy:    
 
 
Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu  
 
         

Pod menu


Aktualności

 

OFICJALNA STRONA LFS

 

KOLEKCJA

 

  

 


 

Aktualności