2014


 

Sztuka pomiędzy murami w Legnicy

 

Niedawno zakończyła się druga edycja skierowanego do młodzieży Festiwalu Street Art Beetween the Walls, który był kolejnym partnerskim przedsięwzięciem Fundacji Sztuka dla Ludzi i naszej Galerii (w partnerstwie z miejscową Galerią Sztuki).

 

Festiwal odbył się w mieście w ostatnie dni wakacji (26-30 sierpnia br.) i skupiał działania dotyczące street artu czyli tzw. sztuki ulicy. W Legnicy takowa nie jest zbyt popularna, ale w innych miastach Polski i Europy traktowana jest na równi z inicjatywami tak zwanej wysokiej sztuki, a jej autorów postrzega się jako artystów. I nie chodzi tu jedynie o graffiti, ale również o inne realizacje określane mianem site-specificenvironment czyli traktujące środowisko życia człowieka (którym coraz częściej jest miasto) jako naturalną przestrzeń dla sztuki, która jeszcze kilka dekad temu egzystowała jedynie w elitarnych galeriach i muzeach. W Legnicy było dotąd zaledwie kilka oderwanych działań animacyjnych w tkance miejskiej i parę nieśmiałych anonimowych prób graffiti. To dzięki Fundacji pojawiły się  pierwsze (i nie ostatnie) wielkoformatowe murale oraz grafitti z prawdziwego zdarzenia, wykonane przez cenionych polskich twórców street artu, jak: ZBIOK, WERS,  MIESTO, GBR, OTECKI.

 

 

Festiwal Street Art Beetween the Walls 2.0 to jednak nie tylko autorskie dzieła tworzone na ścianach. W jego ramach odbyły się również dwa sety didżejskie, projekcje filmów, a także wykłady i dyskusje na temat sztuki miejskiej w kontekście wydarzeń społecznych na Ukrainie, a przede wszystkim warsztaty „na ścianach” dla gimnazjalistów i licealistów – łącznie 5 dni wydarzeń. W tym roku warsztaty prowadził m.in. jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów street-artu OTECKI. To dyplomowany artysta po wrocławskiej ASP, który tworzy malarstwo, rzeźbę, plakaty czy odzież, a także sztukę ulicy. Jego murale, które podziwiać można na budynkach Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Gdyni czy Drezna, wyróżniają się skomplikowaną fabułą, wielowarstwowa strukturą, bogatą kolorystyką i subtelnym stylem nasuwającym skojarzenia bardziej z rysunkiem niż malarstwem. Na jednej z kamienic Zakaczawia (najbardziej zdegradowanej dzielnicy Legnicy) powstał jego mural, tematycznie związany z obecną sytuacją na Ukrainie i rodzącymi się tam postawami społecznymi. Drugi – który wykonał wspólnie z uczestnikami festiwalu – zdobi inną część miasta. Kolejny mural jaki pozostał po projekcie to nawiązujący do ukraińskiej symboliki motyw autorstwa małżeństwa artystów i jednocześnie organizatorów Festiwalu – Dagmary Angier-Sroki i Bartłomieja Sroki. 

 

Prócz warsztatów plastycznych uczestnicy festiwalu próbowali też swoich sił w tworzeniu tzw. animacji ulicznej czyli krótkich form filmowych przy użyciu techniki poklatkowej, w których elementy miejskiego krajobrazu zyskują nowe życie. Odbyły się także panele dyskusyjne dla młodzieży na temat sztuki ulicy, jej ambicji społecznych oraz obywatelskich postaw w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Towarzyszyły im projekcje filmów dokumentujących poczynania i realizacje sztuki w tkance miasta. Spotkania te poprowadzili m.in. Otecki (który opowiadał o artystycznych inicjatywach oddolnych na Ukrainie), czy Nastia Karpovich – Kijowianka, legniczanka, obecna w wirze wydarzeń na Majdanie. Festiwalowe dni wieńczyły koncerty muzyki klubowej oraz pokazy hip-hop wykonawców z Legnicy (Józ Kow, Pacifer) i spoza niej (DJ Sowa). W drugiej edycji festiwalu wzięło udział kilkadziesiąt osób w wieku gimnazjalnym i licealnym oraz innych zainteresowanych Legniczan. Festiwal Street Art Beetween the Walls dofinansował Program FIO Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

***

Fundacja Sztuka dla Ludzi prowadzona przez małżeństwo artystów – Dagmarę Angier-Srokę i Bartłomieja Srokę – działa w Legnicy od 2010 r., a do tej pory zrealizowała m.in. dwie edycje Festiwalu Street Art Beetween The Walls, w efekcie którego powstały pierwsze miejskie murale. Organizacja od kilku lat edukuje i animuje artystycznie młodsze i starsze pokolenia mieszkańców miasta i regionu, np. w takich projektach jak „Kultura Dojrzałości”, „ONN – Obywatel Nikomu Nieznany”, „Ptasie radio” czy obecnie – „Kolej na Książkę”.

 

 

Tekst: Justyna Teodorczyk, fot.: F.SzdL.

 


Festiwal Street Art Between the Walls – druga edycja

 

W dniach 26-30 sierpnia br. odbędzie się druga edycja Festiwalu Street Art Between the Walls, który po raz pierwszy miał miejsce późnym latem 2012 r. Organizuje go Fundacja Sztuka dla Ludzi. Partnerem projektu po raz kolejny jest Galeria Sztuki. Od kilku lat partnerzy konsekwentnie edukują artystycznie młodsze i starsze pokolenia mieszkańców miasta i regionu we wspólnych projektach: jak np. „Kultura Dojrzałości” czy „ONN- Obywatel Nikomu Nieznany”.

 

Festiwal ma skupiać działania dotyczące street artu czyli tzw. sztuki ulicy. Jego głównym i trwałym efektem będą wielkoformatowe murale, które powstaną na ścianach legnickich budynków. Zrealizują je artyści street artu wraz z pomocą młodych uczestników warsztatów plastycznych. Between the Walls 2 to jednak nie tylko autorskie dzieła tworzone na ścianach. W jego ramach zaplanowano również dwa sety didżejskie, projekcje filmów, a także wykłady i dyskusje na temat sztuki miejskiej w kontekście wydarzeń społecznych na Ukrainie, a przede wszystkim warsztaty dla gimnazjalistów i licealistów. Łącznie 5 dni wydarzeń. W tej edycji do wykonania muralu oraz poprowadzenia warsztatów dla młodzieży zaproszono Oteckiego (Wojciecha Kołacza) – słynnego wrocławskiego grafika, muralistę i ilustratora, który w swych realizacjach przestrzennych oryginalny sposób łączy styl tradycyjny z nowoczesnym. Na jednej z kamienic Zakaczawia powstanie jego mural tematycznie związany z obecną sytuacją na Ukrainie i rodzącymi się tam postawami społecznymi. Na Kartuzach pojawi się jeszcze jeden mural, który zaprojektuje i wykonaj małżeństwo artystów i jednocześnie organizatorów Festiwalu – Dagmara Angier-Sroka i Bartłomiej Sroka.

 

Prócz warsztatów plastycznych w ramach Festiwalu odbędą się też dwie projekcje filmów poświęconych rodzimej i światowej sztuce ulicy, zakończone dyskusją tematyczną, a także wykład na temat sztuki w przestrzeni miejskiej, który poprowadzi dr Justyna Teodorczyk – kulturoznawca, kuratorka i animatorka, znawczyni kultury młodzieżowej. W ramach przedsięwzięcia nie zabraknie eventów muzycznych w postaci dwóch setów didżejskich połączonych ze spotkaniem plenerowym. To wszystko dziać się będzie w dniach 26-30 sierpnia br. w Legnicy.  

 

Miejsca na warsztaty są niestety ograniczone. Kto nie załapie się na nie, może pomóc podczas Festiwalu jako wolontariusz. Wszyscy chętni – do warsztatów i wolontariackiej współorganizacji festiwalowych eventów – proszeni są o kontakt z Galerią Sztuki lub Fundacją (mailowy, telefoniczny bądź poprzez profil na Facebooku). Udział w Festiwalu jest nieodpłatny. Pozostałe działania Festiwalowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób, bez ograniczeń wiekowych.

 

Miejsce: Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Szkolna 7, Legnica (warsztaty i murale w otwartej przestrzeni miasta). 2. Festiwal Street Art Between the Walls jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Patronat medialny nad Festiwalem objęły ogólnopolskie portale poświęcone sztuce i kulturze: O.pl oraz Kulturaonline, a także regionalne media: Telewizja Dami, Gazeta Legnicka, Lca.pl, 24Legnica.

 

Info:

Kom (Fundacja): 604 154 659

e-mail: sztukadlaludzi@gmail.com, galeria@galeria.legnica.pl

www.sztukadlaludzi.org,

facebook.com/sztukadlaludzi.

 

 

                             Film z youtube en2ak - Unwind / Otek mural Kowary

                                                                                           

Fundacja Sztuka dla Ludzi prowadzona przez małżeństwo artystów – Dagmarę Angier-Srokę i Bartłomieja Srokę – działa w Legnicy od 2010 r., a do tej pory zrealizowała m.in. premierową edycję Festiwalu Street Art Between The Wall, w efekcie którego powstały pierwsze miejskie murale, a także projekty: Kultura Dojrzałości dla seniorów oraz ONN – Obywatel Nikomu Nieznany dla młodzieży. Obecnie Fundacja prowadzi także przedsięwzięcie Kolej na Książkę oraz projekt dla najmłodszych w jednym z legnickich przedszkoli – Ptasie Radio.

 

 


Aktualności

 

OFICJALNA STRONA LFS

 

KOLEKCJA

 

  

 


 

Aktualności