Wydawnictwa


Galerii Sztuki w Legnicy, skupia się nie tylko na organizowaniu wystaw czasowych, czy też corocznych Festiwali SREBRO lecz także na promowaniu tych wydarzeń i sztuki współczesnej przy pomocy różnorakich publikacji. Już od lat ’70 XX w. Galeria wydaje katalogi, w których prezentuje nagrodzone i wyróżniające się prace biorące udział w wystwach Legnickiego Festiwalu SREBRO oraz przedstawia dorobek polskich i zagranicznych artystów-złotników. Obok tych bogato ilustrowanych publikacji, ważne miejsce w grupie wydawnictw Galerii zajmują książki i katalogi podsumowujące coroczne spotkania jubilerów w Legnicy („Silver meetings”, „20 lat srebrnych”), zbiór tekstów z sesji naukowych, będących stałym elementem Festiwalu („Granice sztuki globalnej), czy też praca będąca podsumowaniem ponad 60 lat działalności naukowej prof. dr hab. Ireny Huml („Ars Argenti”). Większość ze wspomnianych publikacji nadal można nabyć w Galerii Sztuki w Legnicy na pl. Katedralnym 1 oraz poprzez stronę internetową (zakładka Wydawnictwa / Księgarnia).

 

Oferta wydawnicza:

 

> Katalogi do wystaw prezentowanych na Legnickim Fesiwalu SREBRO 2014 [LINK]

> Katalogi do wystaw prezentowanych na Legnickim Fesiwalu SREBRO 2013 [LINK]

> Katalogi do wystaw prezentowanych na Legnickim Fesiwalu SREBRO 2012 [LINK]

> Ktalogi branżowe [LINK]

 

Galeria Sztuki wydała m.in. 

 Granice srebrnych przestrzeni... 

Ars Argenti, Ireny Huml

 

SILVER meetings Legnica, Z.Kraska, S.Fijałkowski, I.Huml

 

 

SREBRNE KATALOGI (LINK)

 

 


Newsbox News01

This box shows the content of the hidden page "News01".

More information about newsboxes can be found here:

CMSimple_XH Wiki »


Diese Box zeigt den Inhalt der versteckten Seite "News01".

Mehr Informationen zum Thema Newsboxen gibt es hier:

CMSimple_XH Wiki »

Pod menu


Aktualności

 

OFICJALNA STRONA LFS

 

KOLEKCJA

 

  

 


 

Aktualności