XXVII WPZM


 

Zapraszamy do zapoznania się z tablicami przedstawiającymi historię

Wystaw Plastyki Zagłębia Miedziowego w latach 1970-2015 r. Oglądaj ... (LINK).

 

TABLICE (LINK)

 

 


Fotorelacja z wernisażu XXVII Wystawy Plastyki Zagłębia Miedziowego, którego otwarcie odbyło się w Galerii Sztuki.

 

 

Więcej zdjęć z wernisażu znajdą Państwo na naszym facebooku 

 


W XXVII Wystawie Plastyki Zagłębia Miedziowego wzięło udział 67 artystów, którzy zgłosili 188 prac.

Po zapoznaniu się z wszystkimi dziełami, jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

Zapraszamy do galerii prac artystów biorących udział w XXVII Wystawie Plastyki Zagłębia Miedziowego (LINK)

 

Grand Prix Prezesa KGHM Polska Miedź S.A.

nagroda pieniężna  w wysokości 5000 zł

Edward Mirowski

 

Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

w postaci wystawy indywidualnej z katalogiem

Grzegorz Niemyjski

 

statuetka „Srebrna Ostroga” 

za twórczą odwagę i bezkompromisowość

 

Przekaźnik - Stare Lwy Młodym Wilkom

Wyróżnienie Honorowe Uznanych Artystów Zagłębia Miedziowego przyznawane Młodym Twórcom

Łukasz Gierlak

 

 

Nagroda Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Jelena  Połujanowa

 

 

Wyróżnienia Honorowe Jury

Dagmara Angier-Sroka

Norman Smużniak

 

Wyróżnienia Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Krzysztof Juretko

Lidia Markiewicz-Niewadzi

Roma Pilitsidis

 

Wyróżnienie pisma Artystycznego FORMAT

Małgorzata Maćkowiak

 

 


 

Lista uczestników XXVII Wystawy Plastyki Zagłębia Miedziowego

 

Katarzyna Adamiak-Jaśnikowska, Monika Aleksandrowicz, Urszula Andrejczyn, Dagmara Angier-Sroka, Jolanta Anton, Henryk Jan Baca, Teresa Brohocka-Pacek, Monika Chmielewska, Halina Engel-Samorek, Grzegorz Fijałkowski, Karolina Gajda, Hanna Gąsiorowska, Łukasz Gierlak, Alicja Gołąbek, Marta Grzesik, Zbigniew Halikowski, Jarosław Jaśnikowski, Hanna Jelonek, Ireneusz Józefczuk, Krzysztof Juretko, Danuta Wiktoria Kacalak, Elżbieta Kleniuk, Joanna Kołowska, Adam Kopiec, Małgorzata Korenkiewicz, Maria Król, Amelia Krzeszowska, Krystyna Kuczma, Krzysztof Kułacz Karpiński, Joanna B. Leen-Stańczyk, Zuzanna Łobuś, Małgorzata Maćkowiak, Katarzyna Makowska, Krzysztof Makowski, Lidia Markiewicz-Niewadzi, Ewelina Mederska, Renata Michajłow, Edward Mirowski, Łukasz Morawski, Grzegorz Niemyjski, Roger Piaskowski, Tomasz Piątek, Barbara Pietrulewicz, Roma Pilitsidis, Telemach Pilitsidis, Anna Pintszer, Kacper Piskorowski, Tomasz Płonka, Katarzyna Podlecka, Jelena Połujanowa, Jerzy Rodziewicz, Maria Rogala, Edyta Rola-Marcinowska, Renata Skrzypczak-Perełkiewicz, Paulina Skurzyńska, Jan Słupski, Norman Smużniak, Agnieszka Sobecka, Paweł Stańczyk, Paweł Szydło, Piotr Tymek, Małgorzata Uliczka, Katarzyna Wąsowska, Robert Wierzbicki, Ryszard Zabłocki, Bogusław Zen.

 

 Zapraszamy do galerii prac artystów biorących udział w XXVII Wystawie Plastyki Zagłębia Miedziowego (LINK)

 


 

To już prawie pół wieku ...

 

W maju 1970 roku w Muzeum Miedzi w Legnicy odbyła się największa od zakończenia wojny publiczna prezentacja prac współczesnych artystów plastyków. Jeśli uznać ten pokaz za materialne potwierdzenie istnienia środowiska plastycznego w mieście i okolicach, to oznacza, że powstawało ono przez całe pierwsze powojenne ćwierćwiecze (1945-1970). I rzeczywiście, nie był to krótki i intensywny proces (czytaj więcej... link).

 


Obrady jury

 

Już niedługo poznamy zwycięzców XXVII Wystawy Plastyki Zagłębia Miedziowego. Podczas dzisiejszego posiedzenia jury konkursu wybrało laureatów i rozdysponowało nagrody. Zwycięzców poznamy dopiero podczas uroczystego wernisażu, który odbędzie się 16.10.2015 r., o godz. 19:15 w Holu Starego Ratusza – Teatr Modrzejewskiej, Rynek 39.

W tegorocznej XXVII WPZM członkami jury byli:

Magdalena Gryska – malarka, kuratorka wystaw, posiada tytuł profesora w Instytucie Sztuk Wizualnych, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Zielonogórski. Współpracuje z pismem Literacko-Kulturalnym „Pro Libris” w Zielonej Górze.

Jarosław Chrabąszcz – malarz, profesor malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Prace w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, USA oraz na Bahamach.

Andrzej Saj – redaktor naczelny pisma „Format”.

Zbigniew Kraska – Dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy w obecności kuratora wystawy – Dariusza Kawczyńskiego.

 

 


Zapraszamy do udziału w XXVII WYSTAWIE PLASTYKI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO


 

Do udziału w Wystawie zapraszamy artystów plastyków obecnie mieszkających lub w przeszłości związanych z Zagłębiem Miedziowym rozumianym umownie jako obszar byłego woj. legnickiego, obejmującego powiaty: legnicki, lubiński, głogowski, polkowicki, jaworski, złotoryjski.

Prosimy o przesłanie (pocztą  tradycyjną na adres Galerii Sztuki w Legnicy lub mailem: galeria@galeria.legnica.pl) do dnia 1.09.2015 r. czytelnie i dokładnie wypełnioną kartę zgłoszeniową i fakturę (poniżej):

Karta zgłoszeniowa (do pobrania)

Przesłanie karty zgłoszenia będzie równoznaczne z przyjęciem regulaminu przez autora oraz wyrażeniem zgody na zamieszczenie informacji w katalogu (imię i nazwisko, nota biograficzna).

 

Więcej o terminach, nagrodach, wytycznych dot. przesyłania prac znajdą Państwo tutaj:

REGULAMIN (do pobrania)

 

Adres Galerii Sztuki w Legnicy:

Plac Katedralny 1/1

59-220 Legnica

tel. kontaktowy: 76 862 09 10; 76 862 06 94

 

 

 

 

Przedsięwzięcie zorganizowane pod patronatem

i przy wsparciu finansowym Fundacji KGHM Polska Miedź

 

Pod menu


Aktualności

 

OFICJALNA STRONA LFS

 

KOLEKCJA

 

  

 


 

Aktualności